Печат
ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  -  2014


  • Информация за ОП "Хранене" - 2014 г.
  1. Отчет № 1 - от 15.10.2014 година
  2. Отчет № 2 - от 03.11.2014 година
  3. Отчет № 3 - от 10.11.2014 година
  4. Отчет № 4 - от 25.11.2014 година
  5. Информация за изпълнение на договор за ОП - 2014