Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Печат Е-мейл

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ,
ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"

(Дата на изпращане на Решение и Обявление до АОП - 21.09.2018г. )


Статус: Обявена
Процедура: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставка
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
№ в РОП/ПОП:  00853-2018-0001

Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772
E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631363436ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"

  1. Решение за откриване на процедурата;
  2. Обявление за обществена поръчка;
  3. Документация


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
1. Приложение №1 - Техническа спецификация;
2. Приложение №2 - ЕЕДОП;
3. Приложение № 3 - Техническо предложение;
4. Приложение № 4 - Ценово предложение;
5. Приложение № 5 - Проект на договор;
6. Приложение №6 - Декларация за срока на валидност на офертата;
7. Приложение №7 - Декларация приемане условията на проекто договора;
8. Приложение №8 - Декларация спазани задължения;
9. Приложение №9 - Списък с населените места за изпълнение на доставките.

Всички документи и приложения можете да изтеглите от ТУК.
(ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА 21.09.2018 ГОДИНА.)

А. Становището  за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП на АОП можете да видите  ТУК.
(Дата на публикуване - 09.10.2018 г.)

Б. Окончателното становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП на АОП можете да видите  ТУК.
(Дата на публикуване - 09.10.2018 г.)

В. Отговор на  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ на окончателното Становище на АОП -
ТУК.
(Дата на публикуване - 09.10.2018 г.)
П р о т о к о л № 1   от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
(Дата на публикуване - 15.10.2018 г.)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
 На 25.10.2018 г., 10.00 ч.  в офиса на Българска Асоциация Диабет гр. София, ж.к. Банишора, бул. “Подп. Калитин” бл. 20, ет. партер ще бъдат отворени в публично заседание ценови оферти за участие в обществена поръчка с предмет:  „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"На заседанието могат да присъстват представители на лицата по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

(Дата на публикуване - 22.10.2018 г.)


П р о т о к о л № 2   от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
(Дата на публикуване - 26.10.2018 г.)

П р о т о к о л № 3   от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчкачрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
(Дата на публикуване - 26.10.2018 г.)

П р о т о к о л по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
(Дата на публикуване - 26.10.2018 г.)

РЕШЕНИЕ  на Председателя на УС на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" - за определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 
(Дата на публикуване - 26.10.2018 г.) 

 
Банер
Банер
Банер